Verstandige keuzes - Utilities
blog

Verstandige keuzes

Publicatie

13 Dec 2017

Categorie

Utilities

Soort

blog

Tags

energietransitie, KWR, Vacature

De brief van Minister Wiebes aan de industrie om het G-gasverbruik in vier jaar af te bouwen, stelt de industrie ineens voor belangrijke keuzes. Want hoewel veel stoomsysteem nog lang niet technisch afgeschreven zijn, is een periode van vier jaar wel lang genoeg om in ieder geval na te denken over een eventuele opwaardering van installaties, investeringen in nieuwe installaties of bijvoorbeeld samenwerkingen met buurtbedrijven. De eenvoudigste keuze lijkt om over te stappen op H-gas, maar zoals belangenvereniging VEMW terecht opmerkt, is die keuze niet voor iedereen eenvoudig te maken. Al was het maar dat niet ieder bedrijf is aangesloten op het H-gas netwerk. Elektrisch dan maar? Als elektrische boilers dezelfde temperaturen moeten opwekken als een gasinstallatie, zal menig bedrijf, en daarmee ook de netbeheerder, zijn aansluiting moeten verzwaren. Elektrische warmtepompen hebben wat de warmteconversie betreft een iets gunstiger profiel, maar staan wat betreft ontwikkeling nog in de kinderschoenen. Hetzelfde geldt voor ultradiepe aardwarmte: interessant, maar nog geen optie voor de komende vier jaar.

FrieslandCampina heeft de keuze al gemaakt. In Balkbrug is een biostoominstallatie met een capaciteit van tien megawatt thermisch neergezet. Ook elders in het land kiezen partijen steeds vaker voor biostoom als alternatief voor aardgas. Net als biogas leveren de centrales CO2-neutrale warmte en als ze CO2-zouden afvangen, zouden ze zelfs CO2-negatief kunnen worden. Voor de langere termijn zijn deze keuzes echter weer discutabel. Met name als de chemische industrie geen aardolie meer als grondstof kan of wil gebruiken. Dan is biomassa ineens de enige koolstofbron en dit aanwenden voor de productie van kunststof producten is een hoogwaardigere toepassing in de Ladder van Lansink dan het verbranden ervan. Hopelijk is tegen die tijd waterstof volwassen genoeg om het stokje over te nemen voor de hogetemperatuurwarmte. Of wellicht hebben bedrijven dan helemaal geen hoge temperaturen meer nodig en gebruiken ze alleen biologische processen.

Gelukkig is de industrie nauw betrokken bij het overleg rondom het Klimaatakkoord. Want als de grootverbruikers één ding goed kunnen, dan is het inschatten van risico’s. Het risico om niets te doen is momenteel groter dan het risico op desinvesteringen door verkeerde keuzes. Eind 2018 moet er een klimaatakkoord liggen dat in 2019 zal worden uitgevoerd. Ik wens de partijen rond de klimaattafels veel wijsheid toe, maar één ding staat vast: er zal de komende vier jaar veel veranderen in uw omgeving.

David@industriePerspectief.nl

Bron: Utilities