Klimaatwet gunstig voor industrie en burger - Utilities
blog

Klimaatwet gunstig voor industrie en burger

Publicatie

13 Dec 2017

Categorie

Utilities

Soort

blog

Tags

energietransitie, KWR, Vacature

Hij is er officieel door, de Klimaatwet, al is er momenteel niet veel meer bekend dan datgene wat we al wisten. We treden in de voetsporen van de Denen, Finnen en de Britten en overtreffen de eisen die de EU stelt aan emissiereductie. Nu is het natuurlijk maar hopen dat de ratio het wint van de emotie. Want het lijkt erop dat veel politieke partijen juist weer op dat laatste aansturen. Zo is de SP er uiteraard op gebrandt om vooral de industrie de kostprijs van de transitie te laten betalen om hun achterban te ‘beschermen’.

Toch jammer dat sommige politieke partijen de industrie vooral al lastige branche zien die in hun ogen meer fout dan goed kan doen. Die kortzichtige houding vindt ik niet terecht gezien de inspanningen die de industrie al heeft gedaan en zeker nog zal doen om de emissies terug te dringen.

Ook de achterban van de SP is er niet bij gebaat als bedrijven uit pure frustratie naar het buitenland moeten vluchten omdat de energierekening niet meer te betalen is. De industrie is nog altijd een grote werkgever en de motor van de Nederlandse economie. De politieke partijen zouden er juist alles aan moeten doen om deze te behouden.

Natuurlijk zal ook de industrie een transitie moeten ingaan van fossielgedreven business naar biobased of circulaire productie. En dat met gebruik van hernieuwbare of duurzame energiebronnen. Als ze dat goed doet, helpt ze daarbij ook de rest van Nederland bij hun transitie-uitdagingen. En daarvan zal de burger ook weer profiteren.

Denk dus goed na over wie de energierekening gaat betalen, maar ook hoe hoog die zal zijn zonder de bijdrage van de industrie hierin.

Een fijne zomer.

David@industriePerspectief.nl

Bron: Utilities