Masters of Industry: Ultradiepe aardwarmte voor de industrie - Utilities
platform-event

Masters of Industry: Ultradiepe aardwarmte voor de industrie

Wanneer

11 Oct 2017

Platform

Utilities

Organisatie

Industrielinqs pers en platform en Utilities platform

SCHRIJF NU IN

Woensdag 11 oktober houden we een Masters of Industry bijeenkomst met het thema: Ultradiepe aardwarmte voor de industrie.

Potentieel zou dertig procent van de industriële warmtebehoefte kunnen worden afgedekt met warmte uit bronnen op vijf kilometer diepte of dieper. Hoewel in Nederland nog weinig ervaring is met ultradiepe geothermie, zijn er inmiddels succesvolle projecten uitgevoerd met diepe (tot vier kilometer) aardwarmte in de glastuinbouw en de gebouwde omgeving.

Het Utilities platform houdt tijdens Energie 2017 een Masters of Industry-bijeenkomst over de kansen van ultradiepe aardwarmte voor de industrie. Onder de noemer ‘Industry meets science’ spreken een wetenschapper en een ervaringsdeskundige over de vele facetten van deze veelbelovende duurzame technologie. Daarnaast is er voldoende ruimte om uw vragen en discussiepunten voor te leggen aan de experts.

De ervaringsdeskundige en aardwarmte-expert is deze keer Frank Schoof, voorzitter van stichting Platform Geothermie en onderzoekscoördinator van de Kennisagenda Aardwarmte van het ministerie van EZ. Schoof was onder andere betrokken bij een van de eerste aardwarmteboringen in Nederland. Platform Geothermie focust zich op onafhankelijke voorlichting over alle aspecten van de geothermie.

De academische bijdrage komt van Jan-Diederik van Wees, aardwetenschapper bij TNO en de Universiteit Utrecht. Van Wees onderzoekt hoe voorspellende modellen kunnen helpen in de opsporing van gunstige ondergrondse omstandigheden voor ultradiepe geothermie.

Bezoek www.mastersofindustry.nl voor meer informatie en om te registreren.

Catelijne Klaver, Eventmanager / projectcoördinator

catelijne@industrielinqs.nl 020 31 22 089