Industrie & Energie 2017 - Utilities
Schrijf nu in!

Industrie & Energie 2017


VERSNELLEN


DEELNAMEPRIJZEN excl. BTW
Dag: congres en borrel €245


Wanneer

dinsdag 12 december 2017


Locatie

FME, Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer


Inschrijven

Het gaat allemaal nog te langzaam. Willen we de klimaatdoelstellingen van Parijs halen dan is versnelling noodzakelijk. Op dat vlak kan de industrie haar rol claimen in de energietransitie. Zo committeerden de energiegrootverbruikers zich onlangs nog aan een extra energiebesparing van negen petajoule. Maar waar liggen de mogelijkheden?

Natuurlijk moet worden gezocht naar doorbraakinnovaties die bijvoorbeeld met windenergie, bouwstenen kunnen maken voor een duurzame chemie. Denk aan waterstof, ammoniak, methanol, ethanol en meer. Ook op de korte termijn zijn er veel mogelijkheden, met name als bedrijven voorbij hun hek kijken. Het grootste potentieel lijkt te liggen tussen buurbedrijven waarbij de een bijvoorbeeld een reststroom of een overschot aan warmte van de ander kan gebruiken. Maar dat moet wel mogen en aantrekkelijk worden gemaakt. Versnellen kan ook door harmonisatie van wet- en regelgeving en financieringsmodellen.

Wie wil versnellen, zal uit zijn comfortzone moeten komen en het lef moeten hebben om innovatie een kans te geven en de kracht van de keten te benutten. Nieuwe businessmodellen, circulaire systemen en transparante samenwerking maken versnelling mogelijk.

Industrielinqs pers en platform, het Utilities platform en FME Cluster Energy willen tijdens het congres ‘Industrie & Energie 2017’ de knelpunten benoemen. En wat zijn inspirerende voorbeelden op het snijvlak van technische en sociale innovatie? Samen kunnen we meer dan ieder apart.

Initiatiefnemers:

_utilities_platform

industrielinqs

Programma

13:00 uur

Ontvangst

13:30 uur

Aanvang congres

Drie keynotes met

Eerste resultaten verkenning Transitiepad Hogetemperatuurwarmte 2050

Marion Hopman, programmamanager EZ

Hoe Bioraffinaderij Chemiepark Delfzijl de biomassaketen sluit

Taco Douma, Plantmanager Eemshaven RWE

Energiebesparing en innovatie in stikstofketen

Gert-Jan de Geus, CEO OCI Nitrogen

 

15:00 uur

Pauze

15:30 uur

Break-out sessies

 

Modelaanpak financiering industriële energiebesparing (TKI I&E, FME, Energie Nederland)

Stijn Santen

CO2-besparing met hoge temperatuur warmteopslag (Tata)

Gerard Jägers, Tata Steel

 

16:30 uur

Van break-outs naar plenaire zaal

16:45 uur

Pitches Energy Enlightenmentz

17:30 uur

Plenaire afsluiting en uitreiking Energy Enlightenmentz

17:45 uur

Netwerkborrel

Inschrijven
Neem contact op

Blijf op de hoogte via de Utilities nieuwsbrief

Gerelateerd nieuws

Partners

Speel film
Speel film
Speel film
Speel film
Speel film
Meer weten over partner worden?